Nasza oferta

Szkolenia prowadzone są za pomocą następujących metod:

  • wykłady połączone z ćwiczeniami pozwalającymi na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy,
  • symulowana praktyka : zakładanie dowolnej firmy, księgowanie przykładowych operacji gospodarczych, sporządzanie deklaracji podatkowych , roczne zamknięcie ksiąg,
  • „trening” obsługi systemów finansowo-księgowych.

Harmonogram szkolenia/kursu/warsztatów jest ustalany i dostosowywany do skompletowanej grupy uczestników. Szczegółowe informacje w siedzibie ośrodka szkoleniowego.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do:

  • absolwentów szkół ekonomicznych, którzy chcą poznać praktyczne aspekty prowadzenia rachunkowości firm MŚP,
  • osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • pracowników działów księgowych,
  • pozostałych osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Szkolenie kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej. Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu z wyszczególnieniem zakresu poznanych podczas szkolenia zagadnień.

Zaufali nam

eprawnicy.pl audiodeskrypcja cid abli.pl