Pracodawca oczekuje od Ciebie nie tylko wykształcenia .
Będzie Ci płacić za praktyczną wiedzę!
Nasze szkolenia umożliwią Ci zdobycie doświadczenia w krótkim czasie.


Od 30 kwietnia 2012r rozpoczynamy rekrutację na cykl praktycznych szkoleń
z zakresu rachunkowości w naszym biurze rachunkowym!


Kursy skierowane są do dwóch grup docelowych:
• początkujących (absolwentów lub osób nie mających kontaktu z księgowością);
• posiadających staż lub krótką praktykę w księgowości;
Kursy będą prowadzone w małych grupach – (5-6 osobowych).
Szkolenie będzie prowadzone na „oryginalnych” dokumentach, które w praktyce pozwolą
uczestnikom poznać codzienną pracę w księgowości.
Harmonogram spotkań będzie dostosowany do możliwości czasowych uczestników
i ustalony na spotkaniu organizacyjnym grupy.
Uczestnicy kursu otrzymają skrypty, które zawierają materiały omawiane na zajęciach
praktycznych oraz zestaw dokumentów do dekretacji i wprowadzania do programu
finansowo-księgowego (program firmy Insert-Rachmistrz, Rewizor)
Każdy kurs będzie zakończony podsumowaniem i utrwaleniem nabytych umiejętności.
Każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo ukończenia w wyszczególnieniem programu.
Programy poszczególnych kursów oraz zapisy w zakładce „Zapisz się na szkolenia”.
Istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do oczekiwań uczestników grupy.
Termin rozpoczęcia poszczególnych szkoleń będzie ustalony po skompletowaniu grup.
Osoby, które wykażą się szczególnym zaangażowaniem w naukę uzyskają „bonus” - możliwość
odbycia praktyki w ramach płatnej umowy zlecenia w naszym biurze rachunkowym.

Zainteresowanych naszą ofertą serdecznie zapraszamy!
Właściciel Biura Rachunkowego WAL-TAX-Walentyna Trochimczyk
Białystok, ul.Sienkiewicza 79A lok 306
85 66 42 042

Zaufali nam

eprawnicy.pl audiodeskrypcja cid abli.pl